Roulette

Roulette är ett av de roligaste spelen på ett casino. Kort beskrivet så ska man i Roulette gissa i vilket fack roulettekulan kommer att hamna. Man har en typ av skål med olika fack i. Denna skål snurrar åt ena hållet och åt motsatt riktning sätter man fart på en roulettekula. När kulan tappar fart kommer den att ramla in mot centrum av skålen där dessa fack finns. Varje fack har ett nummer och varje fack är också antingen rött eller svart. Man kan gissa på färg och nummer. Gissar man på färg har man ungefär 50% chans att träffa rätt och får dubbla insatsen om man vinner. Träffar man rätt på numret istället som är mycket lägre chans får man en betydligt större vinst.

Skålen har 37 fack i europeisk Roulette. Facken är numrerade från 0-36. 0:ans fack är grönt och skiljer sig från de andra eftersom den inte har röd eller svart färg. Den gröna nollan är facket som ger huset sin fördel. När bollen hamnar i den vinner alltid huset.