Ett jämnt leende

Många drar sig för att göra korrigeringar av tänderna för att man inte vill genomgå smärtsamma operationer eller använda sig av väl synliga tandställningar. Men nu finns det alternativ.

Tandkorrigerande åtgärder kan göras av flera olika orsaker. Det kan bero på att tänderna sitter så pass fel att det inte går att stänga munnen eller att man inte kan äta ordentligt. Orsaken kan även vara att det är så pass felplacerade tänder att det är svårt att rengöra i munnen och att man därför får problem. Men det finns även kosmetiska orsaker där patienten vantrivs så pass mycket med sina tänder att man kanske inte ens vill söka efter en partner eller visa ett leende. Då blir det ett så stort problem att åtgärder behövs.

Dagens nya teknik

För de som vill och behöver göra en tandkorrigering genom att använda sig av en tandställning finns det idag hjälp att få. Med ny teknik har specialister på invisalign i Göteborg tagit fram en tandställning som gör samma jobb som de traditionella. Men det finns också en betydande skillnad. Tandställningen är nämligen osynlig och kan användas under sin fulla period utan att någon i omgivningen har en aning om det. På det sättet kan de som vägrar använda tandställning få ett leende som man trivs med och tänder som är fullt fungerande. Ibland kan det dock krävas att man gör flera olika åtgärder för att det slutliga resultatet ska bli perfekt. Kanske utdragning av en tand eller liknande ingrepp.