Kategoriarkiv: El

Säkerhet vid elinstallationer

Att säkerställa korrekta elinstallationer är av yttersta vikt för att undvika olyckor och brand. Enligt lagen är det inte tillåtet att själv utföra eldragning; istället krävs det alltid anlitande av en behörig elektriker.

Få elinstallationer är tillåtna för privatpersoner att utföra själva. Enklare uppgifter såsom att byta en stickpropp eller en glödlampa kan möjligen genomföras. Många misstar sig på att arbetet med el är enkelt och försöker ändå utföra installationer såsom infällda spotlights i taket eller extra eluttag. Det som ofta förbises är att värmen bakom lamporna behöver ha en avvägning och att en enda kabel inte kan hantera ett obegränsat antal eluttag. Tyvärr är egeninstallerade spotlights och eluttag en vanlig orsak till bränder idag. Om du nyligen har flyttat in i en ny bostad och är osäker på om vissa elinstallationer har utförts korrekt, bör du kontakta en elektriker i Uppsala för en besiktning.

Anlita alltid en certifierad elektriker

Det är alltid viktigt att anlita en certifierad elektriker för dina elinstallationer. Att utföra elarbeten själv är olagligt och kan även leda till att hemförsäkringen inte täcker eventuella skador vid exempelvis brand. Därför är det av största vikt att vända sig till ett företag som har välutbildade elektriker med rätt tillstånd och certifikat. Vid varje elinstallation bör ett protokoll upprättas som dokumenterar arbetets omfattning och använda material. Detta protokoll fungerar som en viktig handling och extra försäkring om något skulle inträffa. På så sätt kan du visa ditt försäkringsbolag att elinstallationerna har genomförts på korrekt sätt.

Elsäkerhet först och främst – anlita alltid behörig elektriker i Stockholm

Elektriker i Stockholm ska självklart kunna uppvisa fullständiga behörigheter och certifieringar. Kontakta branschorganisationerna för att kontrollera.

I Sverige tar man elsäkerhet på stort allvar. Detta är inte utan grund. Elolyckor kan få allvarliga konsekvenser, och bör undvikas till varje pris. Samtliga elarbeten i ditt hem bör utföras av en behörig elektriker. Även om du enligt lag egentligen själv får göra vissa enklare arbeten där elektricitet är inblandat, kan det vara klokt att anlita en riktig elektriker.

Det finns studier som visar att man kan minska risken för både olyckor och bränder genom att anlita en certifierad elektriker. Det kan också vara klokt att välja en elektriker som är medlem i officiella branschorganisationer, som till exempel Elektrikerförbundet. Det finns tecken som tyder på att dessa aktörer är mer benägna att följa branschstandard och säkerhetsföreskrifter än andra elektriker.

Bra elektriker ofta kopplade till branschorganisationer

Att vända sig till branschorganisationer innan du ska ringa en elektriker i Stockholm kan faktiskt vara en god idé. På internet finns en stor mängd elfirmor, och det kan vara svårt att navigera i detta enorma utbud. Genom att slå i branschorganisationernas medlemsregister ser du snabbt vilka elfirmor som är anslutna, och därmed också garanterat behöriga.

Det går inte att understryka vikten av att anlita en behörig elektriker. I många fall är det direkt olagligt att utföra elarbeten på egen hand, och det ökar också risken för elektriska olyckor och eldsvådor. En professionell elektriker i Stockholm garanterar att arbetet utförs med säkerhet och kvalitet i fullt fokus.