Säkerhet vid elinstallationer

Att säkerställa korrekta elinstallationer är av yttersta vikt för att undvika olyckor och brand. Enligt lagen är det inte tillåtet att själv utföra eldragning; istället krävs det alltid anlitande av en behörig elektriker.

Få elinstallationer är tillåtna för privatpersoner att utföra själva. Enklare uppgifter såsom att byta en stickpropp eller en glödlampa kan möjligen genomföras. Många misstar sig på att arbetet med el är enkelt och försöker ändå utföra installationer såsom infällda spotlights i taket eller extra eluttag. Det som ofta förbises är att värmen bakom lamporna behöver ha en avvägning och att en enda kabel inte kan hantera ett obegränsat antal eluttag. Tyvärr är egeninstallerade spotlights och eluttag en vanlig orsak till bränder idag. Om du nyligen har flyttat in i en ny bostad och är osäker på om vissa elinstallationer har utförts korrekt, bör du kontakta en elektriker i Uppsala för en besiktning.

Anlita alltid en certifierad elektriker

Det är alltid viktigt att anlita en certifierad elektriker för dina elinstallationer. Att utföra elarbeten själv är olagligt och kan även leda till att hemförsäkringen inte täcker eventuella skador vid exempelvis brand. Därför är det av största vikt att vända sig till ett företag som har välutbildade elektriker med rätt tillstånd och certifikat. Vid varje elinstallation bör ett protokoll upprättas som dokumenterar arbetets omfattning och använda material. Detta protokoll fungerar som en viktig handling och extra försäkring om något skulle inträffa. På så sätt kan du visa ditt försäkringsbolag att elinstallationerna har genomförts på korrekt sätt.