SFI – Hur viktigt är ett språk?

Sedan urminnes tider har människan använt sig av olika sorters redskap för att kunna kommunicera med andra. När vi fortfarande var i starten av vår utveckling var exempelvis grottmålningar populära för att berätta om saker som jakt och skörd. Idag har vi lite modernare hjälpmedel, och det bästa av alla är de språk som utvecklats och används över hela världen.

Kommunicera mera

I det stora hela handlar kommunikation om att överföra en del information från punkt A till punkt B. Det definieras genom att vara en del av information som baserar sig på åsikter, tankar och känslor. Alltså ett utbyte av något som kan ses som ganska personligt. Just på grund av detta är det viktigt att de parter som informationen rör förstår varandra.

Just förståelse blir mycket lättare om parterna talar samma språk. Oavsett vilket språk det är; teckenspråk, programmeringsspråk eller skriftlig eller muntlig kommunikation, så underlättar det om alla kan det. Visst kan en tolk anlitas, men det är inte samma sak att ha en tredje part där som måste översätta åt två håll. Det kan leda till att vissa delar av det som kommuniceras faller bort.

Hjälp med språket

Ibland behövs det lite hjälp på traven när det kommer till att ta sig över den barriär som tillåter en part att förstå den andra. Självklart handlar det om språkundervisning. I många fall är detta ganska lätt och kommer som en del av undervisningen i skolan.

Världen rör sig

Men som dagens samhälle ser ut rör sig människor hela tiden. Vi flyttar eller flyr till andra länder i hopp om att bygga en ny och bättre framtid. Men detta kan bli svårt om vi inte talar samma språk. För de som kommer till Sverige finns Svenska för invandrare (SFI). Det är en gratis språkutbildning för de som inte talar svenska, men som vill lära sig. Det enda som krävs för att påbörja utbildningen är att anmäla sig och att ta med sig papper och penna.

Svenska för invandrare

Syftet med SFI i Stockholm och på andra orter är att ge studenterna grundläggande kunskaper i svenska i både tal och skrift. För att göra detta så effektivt som möjligt är SFI-utbildningen anpassad efter varje enskild individ. Detta för att ständigt utmana eleven att gå framåt i sin språkutveckling.

För att kontakta SFI och antingen påbörja eller hjälpa någon annan påbörja sin utbildning finns deras huvudkontor oftast i Stockholm. Där finns chans att ställa frågor och få hjälp. Innan utbildningen kan påbörjas måste ett kunskapstest genomföras för att fastställa var i utbildningen en bör börja. Efter detta ska det även bestämmas i vilken ort SFI-utbildningen ska äga rum. En regel är att utbildningen sker i samma kommun eleven bor i. Dock går det att ansöka om att få studera SFI i Stockholm om en är bosatt i någon av grannkommunerna.

Efter avslutad utbildning är målet att eleven ska kunna göra sig förstådd i tal och i skrift. Det viktiga är att kunna uttrycka sina behov och känslor. Exempelvis be om hjälp och dylikt. Detta första steg i att lära sig svenska är även en skjuts ut i samhället och arbetslivet.

Mer om SFI, klicka på denna sida: sfistockholm.nu